Oświadczenie o ochronie danych

1 Dane kontaktowe

 

Profiroll Technologies GmbH
PEE-WEE-Straße 1
04849 Bad Düben
Telefon: +49 (0) 34243 74 - 0
Faks: +49 (0) 34243 22159

E-Mail: profiroll[at]profiroll.com
Internet: www.profiroll.de

Podstawę prawną ochrony danych można znaleźć w Ogólnym Rozporządzeniu w sprawie Ochrony Danych UE (GDPR), w Federalnej Ustawie o Ochronie Danych (BDSG) i w Ustawie o Telemediach (TMG)

Profiroll Technologies GmbH poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa danych osobowych i ściśle przestrzega granic przepisów sądowych. Dane osobowe będą gromadzone na tej stronie głównej wyłącznie zgodnie niniejszą deklaracją o ochronie danych. Poniższa deklaracja zawiera podsumowanie dotyczące przetwarzania i Ochrony Danych w Profiroll Technologies GmbH oraz sposobu i celu gromadzenia danych.

 

2 Gromadzenie i przetwarzanie danych

Przy każdym dostępie do strony internetowej Profiroll dane dostępowe rejestrowane są w pliku dziennika Server Log. Zapisane dane zawierają między innymi:

 • Datę, godzinę, status (plik nie znaleziony, serwer nie znaleziony, ...) i dane kontaktowe, które Państwa przeglądarka wysyła do serwera,
 • Ilość przesłanych danych, jak również stronę źródłową (adres IP),
 • Poszczególne strony naszej Witryny internetowej, do których Państwo zyskali dostęp,
 • Informacje o produkcji i wydaniu używanej przeglądarki (User-Agent) oraz preferowany język.

W szczególnych przypadkach do świadczenia żądanej usługi potrzebujemy Waszego nazwiska i adresu oraz innych danych. Te dodatkowe dane osobowe są pozyskiwane i zapisywane tylko wówczas, gdy zostały podane dobrowolnie, np. w przypadku zapytania, rejestracji lub podania o pracę albo ze względu na dostawcę lub w celu opracowania zamówień lub projektów. Dodatkowe przypadki to: .

Cieszymy się, że zamierzacie ubiegać się o pracę w Profiroll. Z tego powodu prosimy o podanie zwykłych danych osobowych za pośrednictwem poczty lub e-maila albo za pośrednictwem nowego systemu zgłaszania podań o pracę REXX. Podane przez Was dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia nam przetwarzania Waszego zgłoszenia. Wasze dane będą traktowane jako poufne. Wasze dane zostaną przekazane osobom trzecim wyłącznie za Waszą wyraźną zgodą. Jeśli nie chcecie już kontynuować zgłoszenia podania o pracę online, możecie je wycofać w każdej chwili na piśmie.
Po zakończeniu procedury składania podania o pracę lub jeżeli wycofacie swoje podanie, dane dostarczone w ramach podania zostaną usunięte zgodnie z obowiązującymi odnośnymi przepisami.
Jeżeli nie będziemy obecnie w stanie zaoferować Wam odpowiedniego stanowiska, ale uznamy, że Wasze podanie o pracę może być interesujące dla nas lub dla jednej z naszych spółek w przyszłości, z przyjemnością zaoferujemy Wam opcję przechowywania Waszego podania o pracę w aktach. Poprosimy o Waszą zgodę na to w oddzielnym e-mailu lub pocztą. W każdej chwili możecie cofnąć zgodę na to przechowywanie, co spowoduje natychmiastowe i trwałe usunięcie Waszych danych.

Ochrona danych

Wdrażamy najnowsze środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony Waszych danych osobowych podczas ich przesyłania i w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Są one nieustannie dostosowywane, zgodnie z bieżącym stanem techniki.

 1. Formularz kontaktowy

  W naszym formularzu kontaktowym prosimy o podanie Waszych danych osobowych. (patrz https://www.profiroll.com/pl/trenner/kontakt-1.html ), na przykład nazwisko, adres, … .

  Dane te są gromadzone i wykorzystywane w celu skontaktowania się z Wami w celu opracowania Waszego żądania lub zapytania albo wysłania materiału informacyjnego. Jedynym obowiązkowym polem do kontaktu jest adres e-mail nadawcy, … .

   

 2. E-mail z zaproszeniem

   

  Chcielibyśmy informować naszych partnerów biznesowych i klientów o najnowszych wydarzeniach i publikacjach. Dlatego za pośrednictwem poczty e-mail przesyłamy Wam informacje i zaproszenia dotyczące konkretnych wystaw lub naszego Spotkania Technologicznego. Odbiorcy są wybierani tylko z tego konkretnego powodu przez osoby odpowiedzialne w Profiroll za kontakty z nimi. Jeśli żadne informacje nie będą już potrzebne, usuniemy Wasze dane z bazy danych po krótkiej informacji zwrotnej ("przycisk wypisz się" w zaproszeniu).

   

 3. Podanie o pracę

 

4 Ujawnianie danych osobom trzecim

Profiroll Technologies GmbH nie ujawni danych żadnym osobom trzecim, z wyjątkiem ujawnienia w celu przetwarzania projektu biznesowego. Przekazywane dane są minimalizowane. Jeżeli Profiroll zostanie zobowiązana prawnie lub przez Sąd do przekazania danych osobowych, zostaną one przekazane wyłącznie krajowym instytucjom lub służbom uprawnionym do otrzymania tych informacji.

 

5 Wstawianie serwisów dostarczonych przez osoby trzecie

Usługi online osób trzecich, np. Filmy z YouTube, materiały z Map Google, kanały RSS lub grafiki mogą być ewentualnie osadzone w naszej witrynie internetowej. Zakładamy, że ci dostawcy usług rozpoznają adres IP użytkowników. Bez tych adresów IP treści nie można przesłać do przeglądarki poszczególnych użytkowników. Staramy się korzystać wyłącznie z dostawców treści, którzy wykorzystują te adresy wyłącznie do przekazywania treści. Ale ostatecznie jest to poza naszą kontrolą.

 

6 Cookies

a) Informacje ogólne
Aby uczynić przyjemnym odwiedzanie naszej witryny internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, w niektórych witrynach używamy plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w naszym komputerze. Większość używanych przez nas plików cookie (tak zwane sesyjne pliki cookie) zostanie usunięta z Waszego dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki. Inne pliki cookie (tzw. trwałe pliki cookie) pozostaną na Waszym komputerze i pozwolą nam rozpoznać Wasz komputer podczas kolejnej Waszej wizyty. Używamy plików cookie do analizy uzyskiwania dostępu do naszej witryny internetowej.

b) Udzielenie zgody
Klikając przycisk potwierdzenia na stronie głównej, zgadzacie się na użycie plików cookie. W każdej chwili i ze skutkiem na przyszłość możecie wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie plików cookie, które nie są niezbędne do działania witryny internetowej. Aby to uczynić, użyjcie przycisku odwołania "Refuse cookies" (=Odrzuć pliki cookie). Należy jednak pamiętać, że odmowa użycia plików cookie może uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny internetowej.

c) Kontrola po udzieleniu zgody
Ponadto możecie kontrolować i / lub usuwać pliki cookie według własnego uznania, jeśli wyraziliście zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedzcie się jak, na przykład na stronie: AllAboutCookies.org. Możecie usunąć wszystkie pliki Cookie przechowywane na swoim komputerze i ustawić większość przeglądarek tak, aby zapobiec przechowywaniu plików cookie. Jednak może zaistnieć konieczność ręcznej zmiany niektórych ustawień za każdym razem, gdy odwiedzacie jakąś stronę, i będziecie musieli zaakceptować to, że niektóre funkcje mogą być zakłócone. .

 

7 Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki "cookies", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Waszym komputerze, aby pomóc witrynie internetowej analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z tej witryny. Informacje generowane przez plik Cookie na temat Waszego korzystania z witryny internetowej (w tym adres IP) będą przekazywane do i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP Google obetnie / zanonimizuje ostatni oktet adresu IP dla państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również dla innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany do serwerów Google w USA i skracany przez nie. W imieniu dostawcy witryny internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oceny Waszego korzystania z tej witryny, sporządzania raportów na temat aktywności na witrynie internetowej dla operatorów witryn internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na witrynie internetowej i korzystaniem z Internetu dla dostawcy usług witryny internetowej.

Google nie skojarzy Waszego adresu IP z żadnymi innymi danymi dysponowanymi przez Google. Możecie zrezygnować z używania plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że jeśli to uczynicie, możecie nie móc korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny internetowej. Ponadto możecie zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu przez Google danych (plików cookie i adresu IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

8 Zmiany w naszej ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych środków bezpieczeństwa i ochrony danych w zakresie niezbędnym ze względu na zmiany techniczne. W takich przypadkach zmienimy również odpowiednio nasze informacje o ochronie danych. Z tego powodu zapoznajcie się z najnowszą wersją naszego oświadczenia o ochronie danych.

 

9 Kontakt w celu ochrony danych

Macie prawo poprosić o informacje na temat związanych z Wami danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z naszą osobą odpowiedzialną za ochronę danych:

Profiroll Technologies GmbH
Datenschutzbeauftragter
PEE-WEE-Str. 1

04849 Bad Düben

Niemcy

datenschutz[at]profiroll.de

Macie prawo do poprawiania lub usuwania swoich danych, jeśli nie jest to sprzeczne z prawnie wymaganym okresem ich przechowywania.