Walce Rollex

Walce Rollex

Walce Rollex

Walce Rollex

Przestrzeń robocza maszyny Rollex

Przestrzeń robocza maszyny Rollex

Walce Rollex

Walce Rollex

Walce Rollex

Walce Rollex

Walce Rollex

Walce Rollex oraz rolki do walcowania wielowypustów o stałej średnicy zewnętrznej zostały opracowane w celu walcowania wielowypustów na zimno z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie CNC (n.p. seria Rollex). Konfiguracja walców odpowiada wymogom Klienta.

Przewagą walców Rollex nad inkrementalnymi jest nieograniczona liczba cykli walcowania. Wielowypust wykonywany za pomocą walców inkrementalnych lub listew walcujących musi być w pełni uformowany podczas jednego obrotu (lub przejścia) narzędzia, walce Rollex pozwalają na elastyczny proces wgłębiania się w materiał, ograniczony wyłącznie numerycznie sterowanymi osiami maszyny. To otwiera nowe możliwości walcowania wielowypustów o dużych modułach na detalach wydrążonych i pozwala osiągnąć nowe poziomy jakościowe.

Co więcej walce Rollex mogą być stosowane do walcowania rewersyjnego, podczas którego walce, jednorazowo lub wielokrotnie, zmieniają kierunek obrotów w celu kalibracji obu powierzchni bocznych uzębienia dając możliwość optymalizacji jakości lub wykonania specjalnych elementów takich jak fazy montażowe.

  

Charakterystyka walców Rollex

  • wiele możliwych cykli regeneracji obniżających koszty narzędziowe na sztukę produkowanego detalu
  • możliwość wykonania specjalnych elementów, takich jak zęby blokujące czy fazy montażowe
  • elastyczność dzięki nieskończonej długości narzędzia
  • szybki system wymiany narzędzi skracający czas przezbrojenia

 

 

  • Tel.: +49 34243 74 - 315
  • Fax.: +49 34243 74 - 447