Wsparcie przy pomiarach

W celu sprawdzania i zapewnienia jakości na wszystkich etapach produkcji wyposażeni jesteśmy w najnowocześniejszą technikę pomiarową.

Dzięki naszemu know-how oraz przy pomocy niezbędnych technik pomiarowych wspieramy naszych Klientów w pomiarach detali.

Posiadane wyposażenie:

  • WGT 350 maszyna pomiarowa do wielowypustów
  • 2x ZEISS maszyna pomiarowa 3D
  • FRENCO URM
  • Profilometr