Proces walcowania pierścieni

Walcowanie pierścieni, opracowane w latach 80-ych we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie, opiera się na zwiększaniu, spowodowanym obróbką plastyczną na zimno, średnicy części o kształcie pierścieniowym z jednoczesnym kształtowaniem wewnętrznego i zewnętrznego profilu pierścienia.

Obrabiany detal prowadzony jest przez wyprofilowany trzpień. Trzpień ten naciskany jest przez dwie (2) rolki podtrzymujące, które przesuwają trzpień ku zewnętrznej rolce kształtującej. Wówczas zewnętrzna rolka kształtuje zewnętrzny zarys pierścienia, podczas gdy trzpień tworzy zarys wewnętrzny. Dodatkowo następuje stałe poszerzanie pierścienia. Proces walcowania kończy się, gdy pierścień osiągnie pożądaną średnicę.