Walce inkrementalne

Walce inkrementalne

Walce inkrementalne

Walce inkrementalne

Przestrzeń robocza z walcami inkrementalnymi

Przestrzeń robocza z walcami inkrementalnymi

Konstrukcja walców  inkrementalnych

Konstrukcja walców inkrementalnych

Wałek kompresora klimatyzatora

Wałek kompresora klimatyzatora

Walce inkrementalne

Walce inkrementalne wykorzystują technikę listew walcujących przystosowaną do maszyn dla walców cylindrycznych. W odróżnieniu od walców cylindrycznych (na przykład walce typu Rollex), walce inkrementalne mają specjalny zarys zębów. Profil wielowypustu naniesiony jest na obwodzie walców. Porównywalny do zarysu mimośrodowego zarys rolki walcującej wnika całkowicie w obrabiany przedmiot i podczas jednego obrotu uzyskuje się pełną głębokość profilu i kompletny zarys wielowypustu na obrabianym detalu.

 

Technika ta wykorzystywana jest do walcowania na zimno standardowych wielowypustów ewolwentowych, wielokarbów i radełek na standardowych maszynach bez napędu przedmiotu obrabianego. Dzięki mimośrodowemu zarysowi szczególnie przedmioty obrabiane o niskiej masie mogą być łatwo zsynchronizowane z prędkością rolki walcującej. Może to prowadzić do znacznych korzyści w zakresie osiągania jakości podziałki.

 

Walce inkrementalne

  • walcowanie wielowypustu na standardowych maszynach bez napędu przedmiotu obrabianego.
  • dobra prędkość procesu ale ograniczona dla wielowypustów o dużych modułach
  • Tel.: +49 34243 74 - 315
  • Fax.: +49 34243 74 - 447