Ochrana osobních údajů

1 Kontaktní údaje

 

Profiroll Technologies GmbH
PEE-WEE-Straße 1
04849 Bad Düben
Telefon: +49 (0) 34243 74 - 0
Telefax: +49 (0) 34243 22159

E-Mail: profiroll[at]profiroll.com
Web: www.profiroll.de

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

  

2 Zpracování získaných dat

Při přístupu na stránky Profiroll jsou uloženy následující přístupová data:

  • datum, čas a poptávka, kterou jste vyplnili ve Vašem prohlížeči,
  • přenesené množství dat a stránka, ze které jste přistoupili (IP adresa),
  • jednotlivé stránky, které navštívíte našem webu,
  • údaje o Vašem prohlížeči a preferovaný jazyk.

Tyto data nejsou přiřazeny k žádnému konkrétnímu uživateli stránek a také nedochází k přiřazení k dalším datům. Získaná data jsou použita striktně pouze ke statistickým údajům . Data nejsou předána třetím stranám ke komerčnímu ani nekomečnímu užití.

Ve specifických případech dotazujeme vaše jméno a adresu společně s dalšími údaji za účelem poskytnutí služby. Tyto další osobní údaje jsou shromažďovány a ukládány pouze, pokud tyto údaje poskytnete dobrovolně a svolíte k jejich zpracování. Mezi tyto případy patří poptávka, registrace, žádost o zaměstnání nebo zařazení mezi dodavatele. Dalšími případy jsou:

A Kontaktní formulář

Tímto kontaktním formulářem (https://www.profiroll.com/cs/trenner/napiste-nam.html) budou poptávány údaje: jméno, příjmení, adresa, atd.
Tyto údaje schromažďujeme pouze za účelem zpětného kontaktu na základě požadovaných informací. Jediným povinným polem je emailová adresa.

B Email

Obchodní partnery a zájemce o technologie Profiroll informujeme o novinkách ve vývoji. Proto posíláme informace a pozvánky na výstavy a veletrhy. Příjemce je vysloveně vybrán odpovědným pracovníkem Profirollu. V případě, že nemáte zájem o tyto emaily, je možné se kliknutím na odkaz v emailu odhlásit z odběru. 

C Žádost o zaměstnání

Jsme potěšeni, že máte zájem pracovat v Profirollu. Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje vložené přes aplikaci REXX nebo dokumenty poslané poštou, za účelem zpracování vaší žádosti. Tyto údaje jsou v Profirollu zpracovávány jako důvěrné. Předání dat třetím stranám není bez výslovného souhlasu možné. V případě, že chcete svoji online žádost stáhnout, můžete ji kdykoliv písemně odvolat. Po ukončení výběrového řízení nebo po odvolání vaší žádosti budou všechny získané data vymazány dle platných pravidel. V případě, že budeme mít zájem si vaše údaje ponechat za účelem nabídky zaměstnání v budoucnu, budete požádáni o svolení. Souhlas s uchováním dat lze kdykoliv odvolat a vaše data bez odkladu vymazat. 

 

3 Zabezpečení osobních údajů

Společnost Profiroll Technologies GmbH používá technické a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

 

4 Předávání osobních údajů

Profiroll Technologies GmbH nepředává Vaše osobní data třetím stranám s výjimkou zpracování obchodních transakcí. Pokud je Profiroll vyzván k předání osobních dat, tak pouze státním instuticím a orgánům dle zákonných ustanovení.

 

5 Integrace služeb a obsahu třetích stran

Webové stránky obsahují také funkce třetích stran, jako jsou videa YouTube, GoogleMaps, kanály RSS nebo grafika jiných webových stránek. Tyto poskytovatelé obdrží Vaši IP adresu, která je nutná k funkčnosti služeb. Preferujeme poskytovatele, kteří používají získané IP adresy pouze pro doručování obsahu, toto však nemůžeme ovlivnit.

 

6 Soubory cookies

a) Cookies jsou soubory, které umožňují ukládat specifické informace týkající se zařízení o přístupových zařízeních uživatelů (PC, smartphony atd.). Na jedné straně slouží k uživatelské vstřícnosti webových stránek a tím i uživatelům (např. ukládání přihlašovacích údajů) a na druhé straně slouží k zachycení statistických údajů o využívání webových stránek a jejich analýze za účelem zlepšení nabídky. Uživatelé mohou ovlivnit využívánícookies. Většina prohlížečů má možnost omezit nebo zcela zabránit ukládání souborů cookies. Je však třeba zdůraznit, že využití stránek a zejména komfort jjsou bez použití cookies omezené.

b) Potvrzením tlačítka souhlasu na domovské stránce jste souhlasili s používáním souborů cookies. Souhlas s použitím cookies, které nejsou nezbytně nutné pro provoz webových stránek, můžete kdykoliv v budoucnu odvolat. Použijte tlačítko "odmítnout cookies". Nepřijetí cookies může omezit funkčnost našich webových stránek.

c) Soubory cookies můžete kontrolovat a / nebo mazat, pokud jste s jejich použitím souhlasili. Další možnosti naleznete např. na webu: AllAboutCookies.org. Můžete odstranit všechny soubory cookies uložené v počítači a nastavit většinu prohlížečů tak, aby zabránily ukládání souborů cookies. To bude mít za následek snížený kompfort při ručním nastavení pokaždé, když navštívíte stránku.

 

7 Google Analytics

Tento web využívá službu Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá cookies, textové soubory, které jsou uloženy na počítačích uživatelů a umožňují analýzu jejich používání. Informace generované souborem cookie o používání této webové stránky uživateli jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam jsou uloženy.

Pokud je však na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude adresa IP společnosti Google upravena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude plná adresa IP odeslána na server Google v USA a tam anonymizována. Na této webové stránce je aktivní anonymizace IP. Společnost Google bude tyto informace jménem provozovatele těchto stránek používat k vyhodnocení používání webových stránek uživatelů, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používání internetu provozovateli webu.

Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými informacemi Google. Uživatelé mohou zabránit ukládání cookies nastavením příslušného softwaru prohlížeče. Upozorňujeme však uživatele, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho mohou uživatelé zabránit shromažďování údajů (včetně jejich adresy IP) generovaných souborem cookie a jejich používání webových stránek společností Google a zpracování těchto údajů společností Google pomocí zásuvného modulu prohlížeče, dostupného pod následujícím odkazem:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jako alternativu k doplňku prohlížeče nebo v prohlížečích v mobilních zařízeních klikněte na tento odkaz, abyste zabránili budoucímu sledování pomocí služby Google Analytics na těchto webových stránkách. Ve vašem zařízení je uložen soubor cookie pro odhlášení. Pokud soubory cookie odstraníte, musíte znovu kliknout na tento odkaz.

Tyto stránky navíc používají demografické přehledy služby Google Analytics, které využívají údaje inzerce založené na zájmech společnosti Google a údaje o návštěvnících třetích stran (například věk, pohlaví a zájmy). Tato data nelze přiřadit žádné konkrétní osobě a lze je kdykoli zakázat prostřednictvím nastavení reklam.

Data shromážděná službou Google Analytics jsou uchovávána pro statistickou analýzu po dobu 26 měsíců a poté vymazána.

 

8 Změny pravidel ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu našich postupů v oblasti bezpečnosti a ochrany soukromí v rozsahu, který vyžaduje technický vývoj. V těchto případech také odpovídajícím způsobem upravíme naše zásady ochrany osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí aktuální verzi našich zásad ochrany osobních údajů.

 

9 Kontaktní osoba

Samozřejmě máte právo na informace o vašich osobních údajích uložených u nás. Pro dotazy prosím kontaktujte:

Profiroll Technologies GmbH
Datenschutzbeauftragter
PEE-WEE-Str. 1

04849 Bad Düben

Spolková republika Německo

datenschutz[at]profiroll.de

Máte právo kdykoli opravit nebo smazat svá data, pokud to není v rozporu s právními lhůtami pro uchovávání.