Válcování drážkování

Typicky válcovatelné drážkování

Evolventní drážkování dle DIN5480

Modul < 2

Zápichové válcování

Standardní zápichové válcování pro krátké drážkování je založeno na vniku kruhového nástroje s drážkováním do polotovaru na základě pohybu CNC řízených saní. Výsledkem je tváření drážkování se stejným modulem, přičemž nedochází k významnému axiálnímu pohybu polotovaru. Nutná válcovací síla je definovaná zejména velikostí modulu a délkou drážkování.

 Neomezený počet otáček díky kruhovým nástrojům umožňuje válcování pevných materiálů nebo větších modulů.

Válcovačka Rollex

Výroba drážkování na válcovačkách Rollex je flexibilním řešením pro válcování zejména převodovkových hřídelí a dalších komponentů pohonu a podvozku. Možnost válcování až 5-ti drážkování v jednom upnutí a a nastavení procesu  pro každé jednotlivé drážkování garantují společně s kruhovými nástroji Rollex nejvyšší dosažitelnou kvalitu výroby.

 Pro stále populárnější duté hřídele lze využít technologii průběžného válcování drážkování. Tato technologie značně snižuje síly působící na polotovar v radiálním směru. To umožňuje použití tenší stěny polotovaru.

 Prvním krokem je zápichové válcování s redukovanou šířkou drážkování a po dosažení správné hloubky profilu je poté polotovar protlačen skrz rotující nástroj v axiálním směru. Takto dojde vytvoření požadované geometrie bez ovlivnění kruhovitosti vývalku.

 Určení potřeby válcovat touto technologií je součásti technologické studie a poté vývoje v Profiroll, ještě před realizací samotné válcovačky.

 

 

Válcování orientovaných drážkování

Pro výrobky jako jsou vačkové hřídele je správná orientace drážkování rozhodující pro funkci. Na základě požadované délky výrobního cyklu lze vyrábět drážkování jednotlivě, nebo jedním nástroje současně.

Válcování tří drážkování současně