Válcování závitů a profilů

Válcování polotovaru umístěného na podpůrném pravítku pomocí páru válců. Minimálně jedna saně je pohyblivá k zajištění přísuvu nástroje do polotovaru.

Parametry procesu válcování:

  • pevnost materiálu - čím pevnější, tím vyšší válcovací síla
  • stupeň deformace - čím větší, tím vyšší válcovací síla
  • styková plocha - čím vyšší, tím vyšší válcovací síla

Zápichové válcování

Zápichové válcování

 Standardní zápichové válcování pro krátké závity. Válec se stoupáním vniká do polotovaru a tváří závit se stejným stoupáním, přitom nedochází k významnému axiálnímu pohybu polotovaru. Nutná válcovací síla je definovaná zejména stoupáním a délkou závitu.

Jednoznačnou výhodou zápichového válcování je rychlost procesu.

Průběžné válcování nástrojem bez stoupání

Pokud je délka závitu větší jak maximální šířka nástroje, je nutné válcovat závit průběžně.

Nástroj pro průběžné válcování má tři části: náběh, kalibrační zónu a výběh. Nástroj nemá žádné stoupání a je v zásadě jednoduchý. Stoupání závitu určuje náklon válcovacích vřeten.

Průběžné válcování nástrojem s korigovaným stoupáním

Tyto nástroje mají částečně vybroušené stoupání v profilu. Součet tohoto stoupání společně s náklonem válcovacích vřeten určuje konečné stoupání válcovaného nástroje.

S těmito nástroji lze na stejné válcovačce válcovat větší závity, protože průběh válcovací síly během procesu má nižší vrchol. Současně tato pokročilejší geometrie vykazuje delší životnost nástroje.