Knihovna Profiroll

Válcování závitů

Typickou technologií výroby závitů je zápichové válcování. Obrobek je po celé délce tvářeného profilu v kontaktu s tvářecím nástrojem, který za studena vniká do materiálu a tváří profil tak jak je vybroušen v nástroji. Zásadním parametrem je rychlost tváření – ta nesmí být ani moc rychlá, ani moc pomalá.

stažení

Zhutňování dílů práškové metalurgie

Ozubená kola vyrobená sintrováním lze na povrchu nadále zhutňovat, což významnou měrou pozitivně ovlivňuje mechanické vlastnosti jako únosnost a únavová pevnost zubů. Toto zhutnění povrchu zachovává porositu v jádru komponenty, tudíž významnou schopnost tlumících efektů, které mají zásadní vliv na hlučnost chodu např. v převodovce. 

stažení

Válcování kuličkového závitu

Válcování kuličkového závitu klade nejvyšší kvalitativní nároky na stroj a nástroj. K zajištění spolehlivého výrobního řetězce je nutné věnovat značnou péči také výběru materiálu a tepelnému zpracování k dosažení požadované kvality dílu. Následující článek osvětlí základy do válcování kuličkového závitu.

stažení

Válcování rýhování

Válcování vroubkování (rádlování) je po válcování metrického závitu nejčastější aplikací válcování za studena. Vroubkování může být válcováno v několika různých provedeních profilu. Provedení profilu společně s požadavky na kvalitu výsledného dílu zásadně ovlivňují výběr správného stroje a nástroje.

stažení

Hlazení CEPS šneků

Hlazení CEPS šneků řízení je aktuálním tématem v oboru tváření zastudena. Povrch třískově obráběných šneků je možné zahladit pomocí válcovacího procesu a tím značně vylepšit výslednou jakost povrchu. Více informací naleznete v přiloženém článku.

stažení

Rotorová hřídel

Příklad praktické aplikace válcování drážkování protlačovacím způsobem. V tomto článku se dozvíte více o vývoji profilu drážkování a speciálního válcovacího procesu pro tváření drážkování na duté hřídeli, které slouží pro velice přesné zalisování do rotorového paketu.    

stažení