Údaje společnosti

Profiroll Technologies GmbH
PEE-WEE-Straße 1
04849 Bad Düben
Telefon: +49 (0) 34243 74 - 0
Telefax: +49 (0) 34243 22159

 

E-Mail: profiroll[at]profiroll.de
Web: www.profiroll.de


Generální ředitel: Dr. Stephan Kohlsmann
Generální ředitel: Jens Wunderlich

Zapsáno: Amtsgericht Leipzig
Identifikační číslo: HRB 149
Daňové identifikační číslo: DE 141732934

 

Odpovědnost

Profiroll Technologies GmbH neposkytuje žádné záruky pro jakékoliv účely, výslovné ani nepřímo vyjádřené, ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti či dostupnosti informací, produktů, služeb nebo s tím spojeným grafickým obsahem obsaženým na webových stránkách. Spoléháte-li se tedy na tyto informace, činíte tak na vlastní nebezpečí. Závazné informace lze získat od spolupracovníků Profiroll Technologies.

V žádném případě neodpovídáme za ztrátu ani škodu, včetně přímé a nepřímé ztráty či škody v jakémkoliv rozsahu, nebo jakékoliv ztráty či škody vyplývající ze ztráty dat nebo zisku vyplývajících z používání tohoto webu nebo jakýchkoliv externích odkazů nebo s tímto používáním souvisejících. 

Použití zveřejněných poštovních adres, telefonních a faxových čísel, e-mailových adres či jakýchkoliv individuálních dat k marketingovým účelům je zakázáno.

Profiroll Technologies si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění měnit, rozšiřovat nebo mazat obsah webových stránek.

 

Odkazy na externí stránky

Profiroll Technologies GmbH výslovně prohlašuje, že v době zpřístupnění stránek nebyl na odkazovaných stránkách žádný nelegální obsah. Profiroll Technologies však nemá žádný vliv na současný nebo budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se výslovně distancuje od jakýchkoli změn od doby zpřístupnění odkazů. Toto prohlášení platí pro všechny odkazu uvedené na webu profiroll.de. Za nelegální, chybné nebo úplné obsahy a škody vyplývající z použití těchto stránek zodpovídá majitel těchto stránek.

 

Autorské práva a ochranné známky

Profiroll Technologies GmbH používá vlastní grafiky, zvukové soubory, videoklipy a texty. Tyto objekty jsou majetkem Profiroll Technologies a jejich používání není povoleno bez výslovného předchozího souhlasu Profiroll Technologies.