Nowości

Wręczenie certyfikatu językowego oraz certyfikatu ukończenia praktyki przez Dyrektora Generalnego dr. Stephana Kohlsmanna oraz Dyrektora Technicznego Działu Narzędziowego Stefana Lüdera (z lewej).

Rozwój w Profiroll Chiny

Od stycznia 2020 nasz praktykant Pan Wu z Profiroll Chiny odbywał praktykę w siedzibie naszego zakładu w Bad Düben.

Dyrektor Generalny dr Stephan Kohlsmann docenił jego pracowitość oraz determinację w ukończeniu praktyki w Niemczech.

Niniejsza strona używa plików cookies oraz oprogramowania do zbierania i oceny użyteczności i dostępu do naszej strony. Szczegóły gromadzenia tych danych można znaleźć w naszym Polityce prywatności. Prosimy o umożliwienie udoskonalenia naszej strony poprzez akceptację plików cookies.