Ring Ovalama Teknolojisi

Süreç

Ring Ovalama Makineleri

80'lerde enerji ve malzeme tasarrufu gereksinimi ile doğrudan bağlantlı olan soğuk ring ovalama da yenilikçi yaklaşım Profiroll firması ile başlamıştır. İlk hassas Soğuk Halka Yuvarlama Makinesi, TU Dresden ve Kombinat Wälzlager ve Normteile Karl-Marx-Stadt ile birlikte tasarlanmıştır. Profiroll tarafından sektöre yeni ve verimli bir proses ilave edildi. Soğuk şekillendirme genişleyen ve aynı anda dış ve iç profilin oluşturulması, pahalı işleme işlemlerine iyi bir alternatifti. Ek olarak, üstün yüzey kalitesi ve hatta yeni iş parçası özellikleri, tüm dünyadaki kullanıcıları ikna etti.

Ring Ovalamanın Avantajları:

  • % -40'a kadar daha az enerji ve malzeme tüketimi
  • Soğuk şekillendirmeye dayalı yeni iş parçası özellikleri
  • ekonomik: en düşük çevrim süresi ve iyi otomasyon
  • yeniden taşlama imkanı ile yüksek röle ömrü
  • geleneksel işleme yöntemleriyle karşılaştırıldığında düşük yatırım maliyetleri
  • talaş yok