Profiroll dba o środowisko naturalne.

Efektywność energetyczna

Ze względu na zmniejszające się źródła energii, zmiany klimatyczne i zmiany w gospodarowaniu energią w Niemczech Profiroll angażuje się w realizację wszechstronnego, wewnętrznego programu energetycznego, obejmującego: 

 

Minimalizacja zużycia energii podczas procesów obróbczych

  • odnowa i izolacja budynków
  • optymalizacja obecnych procesów obróbczych oraz zastosowanie systemu energii odwracalnej 

 

 Zwiększenie efektywności energetycznej maszyn obróbczych w Profiroll

  • nowa koncepcja napędu
  • optymalizacja procesu smarowania
  • aktywność w dziedzinie VDMA Blue Competence  

 

  Prace badawcze ukierunkowane na nowe obszary zastosowania technologii walcowania na zimno

  • zastąpienie wiórowych procesów obróbczych technologią walcowania przy zachowaniu tej samej jakości
  • rozszerzenie zastosowania system FEM oraz analiza wibracji

 

Rozporządzenie EU-REACH

W rozporządzeniu (EG) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 w rozporządzeniu 296/1 (20.12.06) została opublikowania regulacja programu REACH. REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja chemikaliów. ). Wszystkie warunki zostały spełnione. Profiroll jest dalszym użytkownikiem REACH, ponieważ nie wprowadza materiałów chemicznych do obrotu handlowego.

kontakt-umweltmanagement[at]profiroll.de

 

System utylizacji odpadów Profiroll

System utylizacji odpadów Profiroll stanowi część program ochrony środowiska

Odpowiedni recykling, przechowywanie i utylizacja oraz zgodność z przepisami prawa są zorganizowane i wiarygodnie udokumentowane. Do recyklingu oraz magazynowania stosowane są odpowiednie systemy i procesy techniczne.

Wszystkie materiały mogące stanowić zagrożenie dla środowiska są utylizowane wyłącznie przez autoryzowane firmy.

Za monitorowanie tych procesów odpowiedzialny jest zespól pracowników powołanych przez zarząd firmy. Celem działania zespołu jest zbieranie informacji, kontrola magazynowania, recykling i utylizacja, określanie wielkości zapotrzebowania na materiały oraz sobór partnerów do utylizacji.

Pracownicy związani z Systemem utylizacji, programem WHG i REACH pracują wspólnie i nieustannie udoskonalają obecne procesy.

Niniejsza strona używa plików cookies oraz oprogramowania do zbierania i oceny użyteczności i dostępu do naszej strony. Szczegóły gromadzenia tych danych można znaleźć w naszym Polityce prywatności. Prosimy o umożliwienie udoskonalenia naszej strony poprzez akceptację plików cookies.