Nowości

Teraz mamy również walcowanie na gorąco.

RIWA2 W – rozpoczynamy produkcję walcarek z linii maszyn do walcowania na gorąco pierścieni do 120 mm. Po dostarczeniu pierwszego urządzenia wiosną 2020, cztery kolejne jednostki zostaną uruchomione jeszcze w tym roku.