Knihovna Profiroll

Hlazení CEPS šneků

Hlazení CEPS šneků řízení je aktuálním tématem v oboru tváření zastudena. Povrch třískově obráběných šneků je možné zahladit pomocí válcovacího procesu a tím značně vylepšit výslednou jakost povrchu. Více informací naleznete v přiloženém článku.
<PDF deutsch>
<PDF english>

Rádlování

Válcování vroubkování (rádlování) je po válcování metrického závitu nejčastější aplikací válcování za studena. Vroubkování může být válcováno v několika různých provedeních profilu. Provedení profilu společně s požadavky na kvalitu výsledného dílu zásadně ovlivňují výběr správného stroje a nástroje.
<PDF deutsch>
<PDF english>

Rotorová hřídel

Příklad praktické aplikace válcování drážkování protlačovacím způsobem. V tomto článku se dozvíte více o vývoji profilu drážkování a speciálního válcovacího procesu pro tváření drážkování na duté hřídeli, které slouží pro velice přesné zalisování do rotorového paketu.    
<PDF deutsch>
<PDF english>

  

 

Tato webová prezentace používá cookies za účelem shromažďování anonymních dat. Umožněte nám prosím vylepšit tuto webovou stránku potvrzením. Detaily ke shromažďovaným datům lze najít v prohlášení o ochraně dat.